Jak rozwijać empatię i współczucie w świecie online

1. Zrozumienie empatii i jej znaczenia Definicja empatii Empatia to zdolność do rozumienia i odczuwania emocji innych osób. W świecie online oznacza to umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby, rozpoznawania jej potrzeb i wykazywania zrozumienia. Korzyści wynikające z empatii w relacjach online Rozwijanie empatii w świecie online przynosi wiele korzyści. Dzięki niej możemy budować …